logohuvud
Hem
Behandlingar Vår Klinik Priser För dig över 65 Kundtjänst Frågor & Svar

För dig över 65

 

Även om du är över 65 och väljer Implantatspecialisten blir din behandling billigare för dig.

 

Om du fyllt 65 år måste en förhandsprövning göras för att du ska få del av högkostnadsskyddet. Efter att du gjort en förundersökning och fått en offert skickar vi den till försäkringskassan. Det är inte så vanligt att patienter nekas högkostnadsskydd.

 

Nedan kan du läsa Försäkringskassans egen information om högkostnadsskydd.

 

Högkostnadsskydd

Från det år du fyller 65 omfattas du av ett högkostnadsskydd för protetisk behandling. Till protetisk behandling räknas kronor, broar och implantat samt avtagbara proteser så som hel och delproteser.

Observera att högkostnadsskyddet endast omfattar kostnaden för protetiska åtgärder samt kirurgi i samband med implantatvård när dessa överstiger 7 700 kronor. För dig som patient tillkommer alltid kostnaden för bastandvård. Det vill säga: Undersökning, röntgen och andra förbehandlingar som kan bli aktuella vid en protetisk behandling. Dessutom får du betala materialkostnader så som guld och andra ädel- och gjutmetaller.

Eftersom kostnaden för bastandvård och ädel och gjutmetaller inte ingår i högkostnadsskyddet blir ofta det totala priset för dig som patient betydligt högre än 7 700 kronor. Priset kan även variera stort mellan olika tandläkare eftersom de har olika priser för bastandvård och ädel och gjutmetaller.

För att täcka kostnaden för titankomponenter (fixturer) som ingår i en implantatbehandling utgår ersättningen från Försäkringskassan. Ersättningen täcker kostnaden för vad tandläkaren får betala för de flesta olika fixturer som finns på marknaden. Tandläkaren är dock fri att själv bestämma sitt pris och kan därför ta ut ett pris för fixturer som är högre än det han själv betalat.

Förhandsprövning

För behandlingar inom högkostnadsskyddet krävs en prövning för att få ersättning från Försäkringskassan. Den kallas förhandsprövning och ska göras innan behandlingen påbörjas. Vid förhandsprövningen tar Försäkringskassan ställning till om den föreslagna behandlingen är nödvändig för att uppnå ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Uppfyller behandlingen inte kraven så betalar Försäkringskassan heller inte ut någon ersättning.

Om ersättning blir beviljad så är du inte bunden att utföra vården hos den tandläkare som har skickat in förhandsprövningen. Istället har du rätt att välja vilken annan tandläkare du vill för att få den beviljade vården utförd.

Efter det att förhandsprövningen har blivit beviljad har tandläkaren ett år på sig att påbörja behandlingen. Påbörjas inte behandlingen inom ett år är förhandsprövningen inte längre giltig. För att kunna få ersättning måste en ny begäran om förhandsprövning skickas in.

Begränsad behandlingstid

Efter det att tandläkaren har påbörjat en behandling inom högkostnadsskyddet har tandläkaren ett år på sig att slutföra behandlingen efter det att den påbörjades. Tidsgränsen gäller oavsett orsak, exempelvis om du skulle ha oturen att bli så sjuk att behandlingen behöver skjutas upp. Om tandläkaren inte slutför behandlingen inom nämnda år får du som patient betala ytterligare ett karensbelopp på 7 700 kronor eftersom högkostnadsskyddet endast täcker kostnader som uppkommer under en behandlingstid om ett år.